2010 JUC veiklos ataskaita

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Programos tikslas – sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jį integruoti į visuomenės gyvenimą.

Programos uždaviniai:
1. Propaguoti jaunimo neformalų ugdymąsi, pagrįstą savanoriško dalyvavimo ir savanoriškumo principais;
2. Skatinti jaunimo kūrybinę – projektinę veiklą ir kurti jaunimo tradicijas;
3. Organizuoti jaunimui, jaunimo vadovams, lyderiams naujų programų pristatymus, seminarus, mokymus, padedančius įgyti žinių, įgūdžių ir gebėjimų.
4. Užmegzti naujus kontaktus su respublikiniais bei užsienio jaunimo centrais bei dalyvauti mokymuose, konferencijose, kuriose nagrinėjamos jaunimui aktualios problemos, kelti darbuotojų kvalifikaciją.