2011 JUC veiklos ataskaita

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Programos tikslas – sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jį integruoti į visuomenės gyvenimą.

Programos uždaviniai:

  • Propaguoti jaunimo neformalų ugdymąsi, pagrįstą savanoriško dalyvavimo ir savanoriškumo principais;
  • Skatinti jaunimo kūrybinę – projektinę veiklą ir kurti jaunimo tradicijas;
  • Organizuoti jaunimui, jaunimo vadovams, lyderiams naujų programų pristatymus, seminarus, mokymus, padedančius įgyti žinių, įgūdžių ir gebėjimų.
  • Užmegzti naujus kontaktus su respublikiniais bei užsienio jaunimo centrais bei dalyvauti mokymuose, konferencijose, kuriose nagrinėjamos jaunimui aktualios problemos, kelti darbuotojų kvalifikaciją.