2012 JUC veiklos programa

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA

Druskininkų savivaldybės 2012 metų jaunimo užimtumo programa yra rengiama remiantis Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginiame plane numatytais tikslais – užtikrinti aukštos kokybės švietimo prieinamumą, ugdyti bendrąją kultūrą. Programa yra tęstinė ir vykdoma nuo 2003 metų, kasmet vis papildoma, tačiau pagrindiniai tikslai išlieka tie patys. Programa siekiama – integruoti jauną žmogų (12-29 metų) daugialypėje Druskininkų savivaldybės visuomenėje.

VšI Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos programos pagrindinė tikslinė grupė yra savivaldybės jaunimas nuo 12 iki 29 m. Programa skatins vaikus bei jaunimą planuoti, mokintis, dalyvauti ir atsiskaityti už savo projektinę veiklą bei organizuojamus renginius. Programa taip pat sudarytų sąlygas atsirasti naujoms jaunimo iniciatyvoms, skirtingoms jaunimo grupėms, pagal jaunimo poreikį, užimtų nemotyvuotą jauną žmogų, vykdomus projektus ir vykdomą veiklą orientuotų kryptingai, siekiant išvien spręsti aktualiausias jaunimo problemas Druskininkuose. VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos programa, priklausomai nuo jaunimo iniciatyvos ir poreikių, įtakotų jaunimo veiklą, jaunimo laisvalaikio užimtumą.