2013 JUC veiklos ataskaita

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

Druskininkų jaunimo užimtumo centro 2013 metų programos tikslai:

  • Kelti jaunų žmonių motyvaciją siekti savo tikslų;
  • Užtikrinti esamos laisvalaikio infrastruktūros prieinamumą Savivaldybės jaunimui.

Programos uždaviniai:

  • Rinkti, kaupti ir platinti patraukliais ir jaunimui prieinamais būdais aktualią ir įdomią informaciją, konsultuoti jaunimą jam rūpimais klausimais; Stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos kokybę, organizuoti jaunimo neformalaus ugdymo mokymus;
  • Plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą su Lietuvoje ir užsienio šalyse esančiais jaunimo centrais, dalyvauti skirtinguose jaunimo projektuose, kuriuose yra nagrinėjamos jaunimui aktualios temos; Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms prasmingos veiklos ir turiningo laisvalaikio užimtumui;
  • Bendradarbiauti su skirtingomis įstaigomis bei kurti naują jaunimo centrą plėtoti ir formuoti naujų erdvių pasiūlą turiningo laisvalaikio praleidimui, įvairias pažiūras, subkultūras ir socialinius sluoksnius atstovaujančiam jaunimui bei sudaryti sąlygas jaunų žmonių savirealizacijos galimybėms;
  • Sudaryti galimybes jaunimui efektyviai bendrauti, įgalinti juos spręsti savo problemas ir konfliktus, mažinti žalingų įpročių paplitimą centro lankytojų tarpe.