MŪSŲ    VIZIJA  –  Namai   jaunimo   idėjoms.

Mūsų šūkiai – Visada esi laukiamas; Mama, aš JUC’e

Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras – 1998 m. įkurta,  ne pelno siekianti organizacija,  skatinanti jaunimo neformalių grupių ir organizacijų saviraišką,  iniciatyvą ir bendradarbiavimą,  ieškanti patrauklių, aktualių jaunimui  veiklų.

Jaunimo užimtumo  centro  paskirtis:

Druskininkų jaunimui saugaus laisvalaikio leidimo galimybių sudarymas,

Druskininkų jaunimo iniciatyvų skatinimas ir realizavimas,

  įtraukiant juos į socialiai reikšmingą veiklą ir didinant jaunimo integraciją į visuomenę.

MISIJA

 užtikrinti  saugaus laisvalaikio leidimo galimybę, suteikti galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas, skatinti jaunimo saviraišką ir iniciatyvą;

organizuoti jaunimo užimtumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoti pramogų kultūrą;

padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir šalies gyvenimą.

Vienas svarbiausių žmogaus poreikių – savirealizacija, taigi jauni žmonės, dalyvaudami centro veikloje ir norėdami save išreikšti,

 įgyvendina įvairias veiklas, planuoja įdomius renginius, konkursus – kuria  netradicinius laisvalaikio būdus, kurie įtraukia vis daugiau  miesto jaunimo į pozityvią visuomeninę veiklą.

Centro darbuotojai informuoja ir konsultuoja jaunimą organizacijos kūrimo, projektų vadybos, rėmėjų paieškos

 ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais klausimais.

 Organizuojami jaunimo mokymai, seminarai ir konferencijos, kuriose įgyjama daug naudingos patirties.

Veikloje  ugdomos  šios socialinės kompetencijos:

gebėjimas spręsti  problemas,  priimti sprendimus,

kūrybiškai ir kritiškai mąstyti,

save pažinti, įveikti  stresą.

 Bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje pratybos suteikia žinių ir ugdo pasitikėjimą savimi, moko būti lyderiais.

  Jaunimas nebijo reikšti savo  nuomonę, siekia tikslų – vykdo veiklą pagal programas, mokosi  konstruktyviai spręsti  konfliktus, susiranda daug draugų bendraminčių, smagiai leidžia laisvalaikį.komanda