Darbo užmokestis

Darbuotojų  mėnesis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 

 

Pareigybių pavadinimas

2015 m.

vidurkis

 Eur

Darbuotojų, einančių šias

pareigas, skaičius (etatas)

2016 m. IV ketv.

Eur

Direktorius  985 1 (1 etatas) 1070
Pavaduotojas 898 1 (1 etatas) 900
Finansininkas 550 1 (1 etatas) 555
Jaunimo darbuotojas 550  1 (1 etatas) 555
Projektų koordinatorė 333 1 (1 etatas)  500
Renginių organizatorius 492 1 (1 etatas) 500
Šviesos ir vaizdo operatorius 492 1 (1 etatas) 500
Garso operatorius 492 1 (1 etatas) 500
JGI koordinatorius 1 (1 etatas) 426
Valytoja 150 1 (0,5 etato) 175