Darbo užmokestis

Darbuotojų  mėnesis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 

Pareigybių pavadinimas 2016 m. vidurkis (Eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatas) 2017 m. II ketv. (Eur)
Direktorius 1118 1 (1 etatas) 1217
Direktoriaus pavaduotoja 910 1 (1 etatas) 900
Finansininkas 552 1 (1 etatas) 660
Jaunimo darbuotojas 556 1 (1 etatas) 555
Projektų koordinatorė 497 1 (1 etatas) 500
Renginių organizatorius 491 1 (1 etatas) 500
Šviesos ir vaizdo operatorius 503 1 (1 etatas) 500
Garso operatorius 503 1 (1 etatas) 500
JGI koordinatorius 461 1 (1 etatas) 660
Valytoja 169 1 (0,5 etatas nuo 2017 m. 1 etatas) 380