Druskininkų delegacija vyko į Augustavą aptarti Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos galimų projektų

JUC vaikų vasaros stovyklos
2019 liepos 15
Festivalio „SANKRYŽA“ programa
2019 liepos 22
Rodyti viską

Druskininkų delegacija vyko į Augustavą aptarti Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos galimų projektų

Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą, 4-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2019 m. birželio 10 d. Paskutinė paraiškų teikimo diena – 2019 m. rugsėjo 30 d. 16:00 val.  

4-ojo atviro kvietimo metu laukiama paraiškų, kurių veiklos prisidėtų įgyvendinant šias Programoje numatytas  prioritetines kryptis:

  1. Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo  skatinimas;
  2. Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
  3. Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija.

    Atsižvelgiant į tai, 2019 m. liepos 17 d., Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, Druskininkų savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas. A. Svirskas,  VšĮ Turizmo ir informacijos centro direktorius R. Palionis, VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centro direktorė A. Nedzinskienė vyko į Augustavą aptarti galimų programos projektų.

    Susitikimo metu išsakytos abiejų šalių projektinės mintys bei tartasi dėl bendrų galimų projektų idėjų ir bendradarbiavimo apibus sienos galimybių.