Druskininkų JUC Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metų konkurso nugalėtojų sąraše

Druskininkų JUC laukia savanorių iš Europos šalių
2020 sausio 24
Lietuvos jaunimo darbuotojų stalo futbolo turnyras Kuršėnuose
2020 vasario 3
Rodyti viską

Druskininkų JUC Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metų konkurso nugalėtojų sąraše

🎉 Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metų konkurso nugalėtojų sąraše ir Druskininkų jaunimo užimtumo centras (JUC) 🤩

Konkurso tikslas – finansuoti ilgalaikes atvirųjų jaunimo centrų veiklos programas, kurias įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Projekto „JUC- namai jaunimo idėjoms“ tikslas – įgyvendinti atvirą darbą su jaunimu ir sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.
Uždaviniai:

  1. Organizuoti jaunimo poreikius atitinkančią veiklą, stiprinant jauno žmogaus pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną, higieną, fizinį aktyvumą, psichologinės sveikatos saugojimą.
  2. Teikti saugaus laisvalaikio, prasmingo ugdymosi ir ilgalaikio jaunimo užimtumo paslaugas ugdant socialinius, laisvalaikio, savanoriškos veiklos, verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.
  3. Stiprinti bendradarbiavimą bei vykdyti bendras veiklas su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, AJC, kaimo bendruomenėmis, siekiant didinti jaunų žmonių įsitraukimą ir dalyvavimą.
  4. Užtikrinti programos vykdytojų veiklos efektyvumą bei tobulėjimą, siekiant prisidėti prie jų kompetencijų ar kvalifikacijos kėlimo, psichohigienos.

Projekto metu taikant aktyvaus dalyvavimo metodus sieksime stiprinti jaunuolių psichologinį atsparumą, bus vykdomos nuoseklios individualios psichologo, jaunimo darbuotojo konsultacijos, komandos formavimo, savęs pažinimo užsiėmimai, jaunimo stovyklos, patyriminės išvykos, stalo teniso, futbolo, biliardo, stalo žaidimų, turnyrai. Veiklų metu stiprinsime jaunuolių psichologinį imunitetą, didinsime pasitikėjimą savimi, ugdysime gebėjimą kritiškai mąstyti, tobulinsime asmenines bei socialines kompetencijas. Organizuosime veiklas skatinančias jaunimo sveikatingumą, pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną. Nerandantiems savirealizacijos erdvės centro viduje sudarysime sąlygas išbandyti save lauke – skate parke, teniso, krepšinio, futbolo aikštyne. Programos metu didelį dėmesį skirsime fizinio aktyvumo skatinimui: netradicinių lauko žaidimų, krepšinio, ekstremalaus sporto festivalių organizavimui. Teiksime socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą, informavimo bei konsultavimo jaunimui aktualiais klausimais paslaugas (savanorytės, įsidarbinimo, garso technikos bei muzikos, renginių organizavimo ir t.t.). Taikant individualaus darbo principus bendrausime ne tik su jaunuoliu, bet ir su jo gyvenamoje aplinkoje esančiais žmonėmis. Projekto metu vykdysime veiklas ir už centro ribų. Siekiant užtikrinti atviro darbo su jaunimo visiems prieinamas paslaugas vyksime į Viečiūnų bendruomenę. Dirbsime su jaunais žmonėmis norinčiais savanoriauti, bendradarbiaujant su savanorius priimančiomis organizacijomis, įgyvendinsime savanorius priimančių organizacijų palaikymo modelį bei sieksime užtikrinti sistemingą ilgalaikės savanorystės veiklą Druskininkų savivaldybėje. Ir toliau ypatingą dėmesį skirsime jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programos pristatymams mokyklose, jaunų žmonių profesiniam orientavimui, įdarbinimui bei palaikymui. Bendradarbiausime su skirtingais Druskininkų savivaldybės partneriais, įgyvendinsime veiklas su kitomis su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, kt. atvirais jaunimo centrais. Inicijuosime ir įgyvendinsime naujus veiklos modelius.


Sekite naujienas ir dalyvaukite veiklose. 

JUC KOMANDA 💙