Druskininkų miesto mokinių tarybos veiklos stiprinimas

Projektas „Jaunimas Druskininkų ateičiai“
2008 gruodžio 1
Vaikų vasaros poilsio socializacijos programos projektas „Vasara, limonadas, aš ir tu“
2009 gruodžio 1
Rodyti viską

Druskininkų miesto mokinių tarybos veiklos stiprinimas

DMMT

Druskininkų miesto mokinių tarybos (toliau – DMMT) nariai, jauni, naujai išrinkti ir į aktyvią veiklą įtraukti nauji žmonės. DMMT kol kas labai pasyviai organizuoja savo veiklą. Nauji tarybos nariai ne visada yra motyvuoti veikti, jiems trūksta patirties, žinių, supratimo kaip dirbti kartu, būti atsakingiems, planuoti veiklas, įgyvendinti savo pačių inicijuotas idėjas, suplanuotus jaunimui aktualius renginius. Dažniausiai DMMT savo veikla apsiriboja tik mokyklų teritorijose, jiems trūksta drąsos ar suvokimo, kad jie taip pat aktyviai gali pristatyti savo veiklą miesto bendruomenei, taip sukurdami sau geresnę aplinką, įdomesnį laisvalaikio praleidimo būdą.

Šio projekto tikslas – leisti DMMT pačiai planuoti savo veiklą ir ją įgyvendinti.

Tikslinė projekto grupė – Druskininkų savivaldybės jaunimas, norintis iniciatyviai veikti, planuoti ir įgyvendinti savo pačių inicijuotas veiklas bei jas pristatyti miesto bendruomenei.

DMMT bendradarbiauja su Jaunimo užimtumo centru. Nauji nariai mokosi planuoti, skirstytis darbais bei atsakomybėmis. Dalyvaudami jaunimo veikloje DMMT nariai įgis patirties ne tik idėjos išgryninimui, veiklų planavimui, iniciatyvos organizavimui bet ir finansų suradimui bei ataskaitų pateikimui.

Šis projektas tęstinis, 2007 m. buvo gautas 6300 Lt. finansavimas DMMT stiprinimui. Projekto metu buvo įvykdyti mokymai, suorganizuoti renginiai skirti Pasaulinei jaunimo dienai ir kt.

Vykdomos priemonės, renginiai

Mėnuo

Atsakingas vykdytojas

Vieta
Druskininkų miesto mokinių tarybos logotipo konkursas (konkursui bus parengti nuostatai) Dalyviai: Druskininkų sav. jaunimas Vasaris – kovas DMMT, JUC Druskininkai JUC
Jaunimo fotografijos konkursas jaunimo tema (konkursui bus parengti nuostatai) Dalyviai: Druskininkų sav. jaunimas Kovas – gegužė DMMT, JUC Druskininkai JUC
Suorganizuota konferencija Mokinių taryboms; (konferencijoje dalyvaus Druskininkų ir Alytaus miesto MT. Jos metu lektoriais aptars tarybų pagrindines veiklas, planus, tarybų nariai pasidalins patirtimi, bendradarbiavimo galimybėmis) Kovas DMMT, JUC Druskininkai

Druskininkų savivaldybė

Suorganizuotas jaunimo renginys „Foozas 2008“; (jaunimo muzikinių grupių pasirodymai, numatytos 3 prizinės vietos; renginio metu sudaryta komisija) Gegužė DMMT, JUC Druskininkai / Miesto aikštė
Suorganizuotas jaunimo renginys „Infraratuoti“ (ekstremalaus sporto pasirodymai, 4 prizinės vietos; renginio metu sudaryta komisija) Birželis DMMT, JUC Druskininkai /

Senamiesčio mokykla

Suorganizuota gatvės muzikantų koncertas

(muzikuojantis jaunimas pristatytas savo gebėjimus miesto bendruomenei, Laisvės alėjoje)

Rugsėjis DMMT, JUC Druskininkai / Laisvės alėja
Suorganizuota akcija AIDS dienos minėjimui (akcija vyks mieste, mokyklose) Gruodis DMMT, JUC Druskininkai /

Druskininkų savivaldybė