JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYCVOS ĮGYVENDINIMO PROJEKTAS „ATRASK SAVE“

PYRAGŲ DIENA
2015 lapkričio 5
JUC JAUNIMO SAVAITĖ
2015 lapkričio 9
Rodyti viską

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYCVOS ĮGYVENDINIMO PROJEKTAS „ATRASK SAVE“

JUC pradėjo vykdyti naują Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektą „ Atrask save“.  Projekto tikslas – suteikti jaunam žmogui patraukliomis formomis ir metodais informavimo paslaugų, kurios padėtų spręsti iškylančias problemas, sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo (re-) integravimuisi į darbo rinką. Informavimas ir konsultavimas vykdomas šiomis temomis, atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius: išsilavinimas, pirmas būstas, darbas, verslumas, santykiai, mobilumas, savanorystė, laisvalaikis, žmogaus teisės, socialinės problemos, sveikata, santykiai. Tai veiklos, kurių metu jaunas žmogus mokomas kritiškai vertinti informacijos srautą, identifikuoti aktualiausią informaciją ir gebėti ja pasinaudoti, siekiant sprendimų priėmimo, savarankiškumo ugdymo. Projektas skirtas jaunimui (15-29 m.) , kuris niekur nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose.

Neaktyviam jaunimui bus teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose, esant poreikiui, ir specialiosios siauros srities paslaugos. Taip pat jaunuoliams bus teikiamos:

  • vaiko minimalios priežiūros paslaugos;
  • pagalbos pažįstant save paslaugos;
  • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos;
  • motyvavimo paslaugos;
  • informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos;
  • įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslaugos;
  • savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugos;
  • tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorine darbo birža paslaugos.

 

Druskininkų savivaldybė šį projektą įgyvendins Druskininkų savivaldybės jaunimo užimtumo centre dirbantis vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorius bendradarbiaujant kartu su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, įvairiais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais,  savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis dėl neaktyvių jaunų žmonių identifikavimo.

Projektą įgyvendina Lietuvos darbo birža kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 68 partneriai, veikiantys visose savivaldybių teritorijose, iš kurių 10 yra teritorinių darbo biržų ir 58 nevyriausybinės organizacijos ir biudžetinės įstaigos. Projekto vertė per 33 mln. eurų.

Jei Jūsų draugų, pažįstamų ar artimųjų tarpe yra jaunų žmonių (15-29 m. amžiaus), kurie niekur nesimoko, nedirba ir nėra registruoti teritorinėje darbo biržoje, maloniai kviečiame susisiekti su JGI vietos koordinatore :

Kristina Fedaravičiūtė tel. +370 633 35 744  arba el. paštu: jgi@juc.lt