Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas ,,Atrask save“

Rafailas Karpis
Susitikimas su operos solistu Rafailu Karpiu
2016 balandžio 12
Molinuko teatras
Balandžio 14-ąją Druskininkų JUC’e – „Molinuko teatro“ regioninis turas, Moksleivių praktikos dienų pristatymas ir Kino vakaras
2016 balandžio 13
Rodyti viską

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas ,,Atrask save“

Atrask save

2015-ųjų metų rudenį šalyje pradėtas įgyvendinti jaunimui skirtas projektas „Atrask save“, kuriame teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės. Druskininkų miesto savivaldybėje šį projektą įgyvendina Druskininkų savivaldybės jaunimo užimtumo centre dirbanti vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Kristina Fedaravičiūtė bendradarbiaujant kartu su Druskininkų savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis dėl neaktyvių jaunų žmonių identifikavimo.
Projekto tikslas – suteikti jaunam žmogui patraukliomis formomis ir metodais informavimo paslaugų, kurios padėtų spręsti iškylančias problemas, sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo (re-) integravimuisi į darbo rinką. Informavimas ir konsultavimas vykdomas šiomis temomis, atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius: išsilavinimas, pirmas būstas, darbas, verslumas, santykiai, mobilumas, savanorystė, laisvalaikis, žmogaus teisės, socialinės problemos, sveikata, santykiai. Tai veiklos, kurių metu jaunas žmogus mokomas kritiškai vertinti informacijos srautą, identifikuoti aktualiausią informaciją ir gebėti ja pasinaudoti, siekiant sprendimų priėmimo, savarankiškumo ugdymo. Projektas skirtas jaunimui (15-29 m.) , kuris niekur nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose.
Neaktyviam jaunimui bus teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose, esant poreikiui, ir specialiosios siauros srities paslaugos. Taip pat jaunuoliams bus teikiamos:
• vaiko minimalios priežiūros paslaugos;
• pagalbos pažįstant save paslaugos;
• socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos;
• motyvavimo paslaugos;
• informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos;
• įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslaugos;
• savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugos;
• tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorine darbo birža paslaugos.

Projektą įgyvendina Lietuvos darbo birža kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 68 partneriai, veikiantys visose savivaldybių teritorijose, iš kurių 10 yra teritorinių darbo biržų ir 58 nevyriausybinės organizacijos ir biudžetinės įstaigos. Projekto vertė per 33 mln. eurų. Projekto trukmė: 2015-2018m.
Daugiau informacijos Jums gali suteikti projekto ,, Atrask save“ JGI vietos koordinatorė :

Kristina Fedaravičiūtė

tel. +370 633 35 744 arba el. paštu: jgi@juc.lt