JUC dalyvių elgesio taisyklės

DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO DALYVIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Dalyvaudamas atviro Druskininkų jaunimo užimtumo centro, toliau – JUC, veiklose,

 lankytojas turi laikytis LR įstatymų, žmonių tarpusavio bendravimo normų, ir šių  taisyklių:

 1. JUC lankytojai yra nuo 14 iki 29 metų.  Jaunesni nei 14 metų jaunuoliai gali įsijungti į veiklas informavus Centro darbuotojus.
 2. Draudžiama  elgtis agresyviai, kelti pavojų sau ir aplinkiniams, tyčiotis, žeminti, skriausti kitus, reketuoti, šantažuoti, vykdyti ar organizuoti nelegalius mainus, prekybą ar kitą nusikalstamą veiklą; kviečiame visus būti tolerantiškais, supratingais, gerbti save, kitus JUC lankytojus ir darbuotojus, nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu.
 3. Prašome tausoti JUC patalpas, už sugadintą inventorių bei padarytą žalą atlyginama, įvertinus padarytus nuostolius.
 4. Naudotis JUC technika ir patalpomis leidžiama tik su darbuotojų žinia.
 5. Reikalaujama palikti JUC patalpas tvarkingas (surinkti šiukšles, sudėti naudotus daiktus į vietas, išsiplauti puodelius, išjungti elektros priemones, uždaryti langus).
 6. Kiekvienas esame atsakingi už savo daiktus.
 7. JUC negalima rūkyti, vartoti alkoholio ir narkotikų bei kitų kenksmingų medžiagų.  Į JUC neįleidžiami apsvaigę asmenys.
 8. Draudžiama įsinešti šaunamųjų ir šaltųjų ginklų, dujų balionėlių, chemikalų, įskaitant el.cigaretes bei kitus žmogaus sveikatai, gyvybei ar saugumui grėsmę keliančius daiktus.
 9. Nerekomenduojama į JUC ateiti sergant užkrečiamomis ligomis.
 10. Įvykus nelaimingam atsitikimui, kilus gaisrui, muštynėms, ginčui, pastebėjus vagystę, viešosios tvarkos pažeidimą, agresyvų elgesį ar kitas pavojingas veiklas nedelsiant informuokite JUC darbuotojus.
 11. Už elgesio taisyklių nesilaikymą, lankytojas gali būti įspėtas draugišku pokalbiu, griežtu įspėjimu ar net pašalinimu iš JUC veiklų 1 mėnesio laikotarpiui.
 12. Dalyvavimas JUC veikloje reiškia šių taisyklių supratimą ir įsipareigojimą jų laikytis.jkj