Konsultacija jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais su Aisčiu Ramanausku

Mobilus darbas su jaunimu Jovaišiuose#9
2017 rugsėjo 28
Spalio mėnesio renginiai ir veiklos
2017 spalio 1
Rodyti viską

Konsultacija jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais su Aisčiu Ramanausku

2017 m. rugsėjo 26 d. Druskininkų savivaldybės mokinių tarybos nariai, Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai, Druskininkų jaunimo užimtumo centro komanda susitiko su Jaunimo reikalų departamento (JRD) deleguotu konsultantu – Aisčiu Ramanausku.  Susitikimo tikslas – aptarti jaunimo politikos vystymosi efektyvinimo galimybes Druskininkų savivaldybėje. Diskusijos metu pasidalinta gerąją kitų savivaldybių patirtimi, aptarta Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veikla, jaunimo neformalių organizacijų kūrimosi perspektyva, jaunimo užimtumo centro veikla, prioritetai, išklausytos jaunimo mintys, idėjos dėl didesnės jaunų žmonių įtraukties į miesto socialinį, kultūrinį gyvenimą.