„LT-PL draugystės filmas“
2015 liepos 21
PARKŪRO STOVYKLA
2015 liepos 21
Rodyti viską

“ Mama aš JUC’e !“

Mama - aš JUC'e

Mama – aš JUC’e

Per praėjusius metus atvirame centre su programa „Žemas slenkstis“ siekėme Druskininkų mieste būti lengvai prieinamais bei užtikrinome priminį jaunų žmonių kontaktą. Šios programos „Mama – aš JUC‘e“ vykdomomis veiklomis sudarysime dar žemesnį slenkstį jaunų žmonių įsitraukimui. Sudarytu veiklų planu sieksime darbo su jaunimu paslaugų įvairovės ir kokybės, prieinamumo kuo platesniam žmonių ratui, racionalaus finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo. 2015 metų Atviro jaunimo centro programos tikslas- dirbant atviro darbo su jaunimu principu, įtraukti jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo integraciją į visuomenę.

Projekto “ Mama aš JUC’e“ uždaviniai:

  1. Teikti saugaus laisvalaikio leidimo ir prasmingo ugdymosi veiklos galimybes jauniems Druskininkų savivaldybės gyventojams.
  2. Teikti ilgalaikio jaunimo užimtumo nemokamas paslaugas.
  3. Dirbti pagal jaunimo poreikius ir orientuotis į jų interesus bei suteikti galimybes jaunių žmonių savirealizacijai.
  4. Konsultuoti jaunimą, informuoti bei tarpininkauti ar nukreipti pas kitus specialistus, teikiančius paslaugas jaunimui.
  5. Į JUC siūlomas veiklas įtraukti atskirtį patiriantiems jauniems žmonėms ir skatinti socialinių jaunimo grupių integraciją.