2014 gruodžio 1

Projektas „In pursuit of health and…“

2014 08 01/08 15 jaunuolių iš Druskininkų dalyvavo tarptautiniuose mainuose Lenkijoje, Niwki mieste. Projekto tikslas buvo sujungti sveiką gyvenseną su aktyvia veikla. 60 Jaunuolių iš Lenkijos, […]
2014 birželio 2

DRAUGIŠKA KLASĖ

VAD. DIANA BROWN Klasės valandėlės kitaip, neformalioje aplinkoje. Tai 3-5 susitikimų ciklas, padedantis kurti draugiškus, palaikančius santykius, mokantis spręsti konfliktus. Aktyvūs metodai –žaidimai. Sausio 12 d. […]
2014 birželio 2

NESITYČIOK, MAN SKAUDU

VAD. DIANA BROWN Praktinis užsiėmimas, naudojant daug vizualinės medžiagos, video, taikant aktyvius ugdymo metodus apie patyčias. Aptariami tokie patyčių aspektai: samprata; kaip jaučiasi patyčias patiriantis asmuo; […]
2014 birželio 2

SAVĘS PAŽINIMO PROGRAMA

VAD. AUŠRA NEDZINSKIENĖ Programoje taikomi jaunimo neformaliojo ugdymo principai, leidžiantys jauniems žmonėms labiau suvokti save ir kitą žmogų, tobulinant savo gebėjimus ir kompetencijas.