„Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustavo plėtojimas“

A healthy spirit in a healthy body
Projekto „A healthy spirit in a healthy body“ rezultatų pristatymas Leipalingio ir Viečiūnų mokyklose
2011 gruodžio 1
A healthy spirit in a healthy body
Projekto „A healthy spirit in a healthy body“ akimirkos
2011 gruodžio 1
Rodyti viską

„Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustavo plėtojimas“

Druskininkų ir Augustavo plėtojimas

EUROPOS SĄJUNGA
Europos regioninės plėtros fondas
Veiklūs kaimynai

2010 m. rugpjūčio 24 d. Druskininkų savivaldybės administracija pasirašė projekto „Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustavo plėtojimas“ paramos sutartį su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti pasienio bendradarbiavimą ir išsaugoti kultūros tradicijas.

Šį tikslą planuojama pasiekti rekonstravus Jaunimo užimtumo centro buvusios katilinės patalpas, įrengus jas pagal reikalavimus ir pritaikius vaikų bei jaunimo poreikiams. Minėtose patalpose bus įrengta universali salė su stacionaria scena, administracinės patalpos, atskiros salės pasitarimams, poilsiui bei kitiems nedideliems renginiams, patekimas į patalpas bus pritaikytas asmenims su negalia. Projekto tikslams pasiekti taip pat numatomi šie bendri Druskininkų ir Augustavo jaunimo bendradarbiavimą stiprinantys renginiai: 2 fotografiniai plenerai, 2 parodos, kultūrinis renginys Druskininkuose ir festivalis Augustave.

Siekiant užsibrėžto tikslo, projekto svarbiausi uždaviniai būtų šie:

·         Renovuoti ir įrengti Jaunimo užimtumo centro buvusios katilinės patalpas;

·         Įsigyti reikiamus baldus, garso ir vaizdo techniką;

·         Drauge su partneriu iš Lenkijos suorganizuoti 2 fotografijų plenerus, 2 parodas, kultūrinį renginį Druskininkuose ir festivalį Augustave.

Projektas prisidės prie bendrų Europos Sąjungos tikslų – mažins šalių ekonominius ir socialinius skirtumus, jis bus skirtas viešiesiems interesams ir pilnai atitiks nacionalinius bei ES prioritetus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 35 mėnesiai. ( 2010 m. rugsėjo 15 d. – 2013 m. rugpjūčio 14 d.)

Projekto vertė – 3 299 712 eurų.

ERDF parama – 2 804 755,20 eurų.

Partnerių įnašas – 494956,80 eurų.

Projekto pagrindinis partneris – Druskininkų savivaldybė; kiti partneriai: Augustavo savivaldybė, Augustavo Kultūros institucija ir Druskininkų jaunimo užimtumo centras

Projekto išlaidos, eurais ERDF parama, eurais Partnerio įnašas,eurais
Druskininkų savivaldybė 1 767 576 1 502 439,60 265 136,40
Augustavo savivaldybė 1 489 554 1 266 120,90 223 433,10
Augustavo Kultūros institucija 42 582 36194,70 6387,30

Įgyvendinus projektą, JUC taps jaunimo traukos centru pasienio bendradarbiavimo veiklai vykdyti, užimtumui organizuoti, laisvalaikio praleidimui. Sudarytos sąlygos suteiks galimybę atsiskleisti įvairiems jaunimo pomėgiams, taip pat jaunimo kūrybinei savirealizacijai: jaunimo muzikinės grupės, jaunimo teatro nariai turės sąlygas kurti, repetuoti ir pan.

 Druskininkų ir Augustavo plėtojimas Druskininkų ir Augustavo plėtojimas Druskininkų ir Augustavo plėtojimas Druskininkų ir Augustavo plėtojimas