Patriotinis žaidimas „Laisvė“ su Stračiūnų ir Ricielių bendruomenėmis

2020 m. projektai
2020 vasario 24
Įvyko pirmasis teisinio konkurso „Temidė“ etapas
2020 vasario 27
Rodyti viską

Patriotinis žaidimas „Laisvė“ su Stračiūnų ir Ricielių bendruomenėmis

Istorija:

Prasidedant 2020 metams, pasinaudojusi šventiniu šurmuliu, Ricielių kaimą ir jo apylinkes užėmė priešiška „Skydo“ grupuotė. Užpuolikai skriaudė vietinius gyventojus – išpirko visas prekes vietinėje parduotuvėje, iškirto ir išvežė malkoms tinkamus medžius, užėmė geriausias žvejybos vietas ir panašiai siaubė gyvenvietę. Tai itin piktino visus kaimo gyventojus. Ryžtingų veiksmų prieš atėjūnus nutarė imtis bendruomenės pirmininkas. Jis subūrė aktyvių ir stiprių vietinių vyrų grupelę ir pradėjo priešintis: išsiaiškino grupuotės slėptuvės vietą ir pradėjo puolimą. Taip pat bendruomenės vyrai stengėsi surasti ir surinkti kuo daugiau „dokumentų“, įrodančių jų teisę į savo valdas. Šie „dokumentai“ buvo svarbūs ir „Skydui“ – jie siekė surasti ir sunaikinti jų neteisėto įsibrovimo įrodymus. Todėl abiems pusėms susitikus prie surasto „dokumento“ kildavo didelis konfliktas. Abi pusės stengėsi surinkti kuo daugiau „dokumentų“. Šiandienos susirėmime rinkti „dokumentus“ geriau sekėsi „Skydui“, tačiau aktyvūs bendruomenės vyrai sparčiai lipo jiems ant kulnų. Dėl to atėjūnams teko atsitraukti ir persigrupuoti bei papildyti atsargas, kad pasiruoštų sekančiam susidūrimui.

Sugrįže vyrai į kaimą, sušaukė susirinkimą. Norėdami persigrupuoti bei papildyti atsargas, kad pasiruoštų sekančiam susibūrimui. Netikėtai pasirodė jaunuolių grupė, jie buvo apsirengę ir apsiginklavę, lyg į karą, jie nusprendė prisijungti prie kaimo vyrų pajėgų ir atgauti kaimelio pavogtus ,,dokumentus“, kurie turėjo įrodyti kaimelio valdų ir turtų patvirtinimą. Nieko nedelsę visas pajėgas pasiuntė atgal į mišką žutbūtinę kovą prieš ,,skydo“ vyrus, kad atgautų valdžią bei laisvę.

Štaip taip kūrybingai ir vaizdžiai apibūdino praėjusį renginį Stračiūnų ir Ricielių bendruomenių jaunimas, kurie dalyvauja projekte „Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė“. 2020 vasario 22 d. jie surengė patriotinį airsoft žaidimą, kuriame sudalyvavo net 35 dalyviai.

Projektas „Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė“

Druskininkų jaunimo užimtumo centras teikė paraišką pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ (toliau – VPS) priemonę: „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“. Paraiška teikta kartu su partneriais – Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“, Neravų kaimo bendruomenė, Jaskonių ir Naujasodės kaimo bendruomenė, Ricielių kaimo bendruomenė, Leipalingio miestelio bendruomenė, Stračiūnų bendruomenė, kurios prie projekto prisideda veiklų koordinavimu bei įgyvendinimu.