Projektas "Magic of dance"
Projektas „Magic of dance“
2013 gruodžio 31
Jaunimo veiklos skatinimas Druskininkų savivaldybėje
Jaunimo veiklos skatinimas Druskininkų savivaldybėje
2013 gruodžio 31
Rodyti viską

Projektas „Green LIFE“

Projektas "Green LIFE"

Apie įgyvendintą projektą plačiau čia: http://juc.lt/lt/21322417165383/

Projekto tema – ekologija ir sveika gyvensena.

Projekto vieta – Druskininkai, Lietuva.

Projekto pobūdis – keturių ES šalių (Lietuvos, Lenkijos, Čekijos ir Lietuvos) jaunimo mainai.

Dalyvaujančios šalys projekte – Lietuva, Lenkija, Vokietija, Čekija. Dalyvių skaičius- 60 jaunų žmonių ir 9 grupių vadovai.

Projekto trukmė  – 2013-05-01- 2013-12-31:

  • Pirminis vizitas 2013-06-10/12;
  • Mainai – 2013-08-02/10.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

  1. Ugdyti jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius ir svarbą, skatinti tarpusavio supratimą nagrinėjant aktualią ekologijos temą.

1.1. Diskutuoti ekologijos temomis-šiukšlių rūšiavimo ir perdirbimo, sveikos mitybos ir gyvensenos klausimais mišriose grupėse anglų kalba.

1.2. Pristatyti kiekvienos projekte dalyvaujančios partnerinės šalies miesto ir tos šalies jaunų žmonių situaciją ekologijos srityje – šiukšlių rūšiavimo ir perdirbimo, sveikos mitybos ir gyvensenos klausimais mišriose grupėse anglų kalba (pateiktys, nuotraukos).

  1. Skatinti jaunų žmonių norą gyventi ekologiškai ir tausoti aplinką.

2.1. Suteikti dalyviams žinių apie šiukšlių rūšiavimą ir perdirbimą kasdieniniame gyvenime.

2.2. Pristatyti Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę, jo svarbą kurorto aplinkosaugai.

2.3. Ugdyti atsakingo vartojimo, sveikos mitybos (ekologinis maistas) ir gyvensenos (aktyvi sportinė veikla) įgūdžius.

  1. Mokyti perteikti ,,žaliojo gyvenimo“ suvokimą per kūrybinę veiklą.

3.1. Sudaryti sąlygas jaunimui kurti Madų teatrą iš perdirbamų atliekų.

3.2. Surengti keturių šalių jaunų žmonių fotografijos parodą apie ekologinį gyvenimą (šiukšlių rūšiavimas, perdirbimas, ekologinis maistas, sveika gyvensena).

 Planuojama veikla: diskusijos ekologijos temomis, koliažų kūrimas, tarpkultūrinio pažinimo vakarai, situacijos analizė ekologijos srityje, mokomoji ekskursija į Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę, ekskursija pėsčiomis po Druskininkus, žaliųjų zonų fotografavimas, sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimas per sportinę veiklą (tinklinis, savęs išbandymo pratimai), kūrybiniai užsiėmimai (drabužių kūrimas iš perdirbamų atliekų Madų teatro pasirodymui), vakaronės, fotografijų paroda, užrašų knygelės kūrimas.

Pagrindiniai taikomi metodai: pristatymai, diskusijos grupėse, darbas grupėse, susipažinimo žaidimai, praktiniai užsiėmimai, ėjimas pėsčiomis, sportinės varžybos, kūrybinės užduotys (fotografavimas, Madų teatras ir kt).

Projektas "Green LIFE" Projektas "Green LIFE" Projektas "Green LIFE"

 Projekto programa

Projekto partnerių susitikimas

Projekto parodos atidarymas

Projekto aprašymas