Suši gamyba ir svečiai iš Vilniaus AJC „MES PATYS“
2017 rugsėjo 12
Svečiuose pas geriausią apskrityje bitininkų titulą turinčią šeimą
2017 rugsėjo 15
Rodyti viską

Slaptas gatvės gyvenimas

Druskininkų jaunimo užimtumo centras kviečia dalyvauti fotografijų konkurse „Slaptas gatvės gyvenimas“! Nugalėtojai bus apdovanojami 2017 m. gruodžio 15 d. parodos atidarymo metu Druskininkų JUC įsteigtais prizais.

JAUNIMO FOTOGRAFIJŲ KONKURSO 
„SLAPTAS GATVĖS GYVENIMAS“ ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Fotografijų konkurso „Slaptas gatvės gyvenimas“ organizavimo nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką, laimėtojų vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką.

2. Fotografijų konkursas „Slaptas gatvės gyvenimas“ (toliau – KONKURSAS), yra skirtas fotografijos meno sklaidai ir jauno žmogaus saviraiškai.

3. KONKURSO organizatorius – Druskininkų Jaunimo užimtumo centras (toliau tekste – Druskininkų JUC).

4. KONKURSUI nuotraukos pateikiamos nuo 2017 m. rugsėjo 14 d. iki 2017 m. lapkričio 14 d.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

5. KONKURSE gali dalyvauti asmenys nuo 14 iki 29 metų.

6. KONKURSUI pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Slaptas gatvės gyvenimas“. Nuotraukos meniniame sprendime turi būti panaudojamos Druskininkų apylinkių gatvės, jose vykstantis gyvenimas, miesto infrastruktūra ar gatvės personų emocijos ir išgyvenimai . Kaip šis elementas bus panaudojamas (grafinė, spalvinė, simbolinė interpretacija) paliekama autoriaus kūrybinei fantazijai.
7. Autorius KONKURSUI gali pateikti iki 3 nuotraukų.
8. KONKURSUI pateikiamos tik skaitmeninės nuotraukos (failai), kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:
8.1. Raiška – ne mažesnė kaip 300 dpi, o mažiausias nuotraukos matmuo (trumpoji kraštinė) – ne mažesnis kaip 3500 pikselių. Pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkamas failas. Pageidautina jog pateiktumėte JPG ir TIFF failus.
8.2. Failo pavadinimas turi būti suformuotas taip: nuotraukos pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė, amžius. Pvz. Aš gatvėje, Vardenis Pavardenis, 18.jpg
8.3. Nuotraukos negali būti ankščiau skelbtos per visuomenės informavimo priemones.

8.4. Nuotraukų padarymo data turi būti ne anksčiau kaip 2016 m. rugsėjo 14 d.
8.5. Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.
9. Nuotraukas reikia siųsti elektroniniu paštu sviesa@juc.lt ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 14 d. 18 val. Temoje nurodyti „Fotografijų konkursui“. Taip pat nuotraukas galima atnešti USB laikmenoje į Druskininkų jaunimo užimtumo centro (JUC) II a. 204 kab., Veisiejų g. 17.
10. Kartu turi būti atsiųsta ši informacija: nuotraukos pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė bei kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir / arba el. pašto adresas). Ar pateikti papildomą informaciją (nuotraukos vieta, laikas, aprašymas, kas pavaizduota, ir t. t.), autorius sprendžia pats.
11. Autorius, pateikdamas nuotrauką (-as) KONKURSUI, patvirtina, kad yra šios (-ų) nuotraukos (-ų) autorius ir kad yra gavęs joje (-se) užfiksuotų asmenų sutikimą šią (-as) nuotrauką (-as) naudoti KONKURSE. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.
12. Autorius, pateikdamas nuotrauką (-as) KONKURSUI, patvirtina, kad nuotraukos (-ų) turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.
13. Autorius patvirtina, kad KONKURSUI pateikiama nuotrauka (-os) per visuomenės informavimo priemones anksčiau skelbta (-os) nebuvo.
14. KONKURSO dalyviai sutinka, kad KONKURSUI pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų eksponuojamos ir naudojamos informacijos apie Druskininkų JUC renginius sklaidos kontekste.
15. Pateikdamas nuotraukas KONKURSUI autorius automatiškai tampa KONKURSO dalyviu bei sutinka su šio KONKURSO Nuostatais ir sąlygomis.
16. Visos KONKURSUI pateiktos nuotraukos bus talpinamos internetinėje svetainėje www.juc.lt ir Druskininkų JUC paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“. Taip pat jos bus eksponuojamos parodoje, kuri bus atidaryta Druskininkų jaunimo užimtumo centre Veisiejų g. 17, 2017 m. gruodžio 15 d.
17. Organizatoriai pareiškia, kad KONKURSO metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.
18. Druskininkų JUC pasilieka teisę keisti KONKURSO taisykles.

III. KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS
19. KONKURSUI pateiktas nuotraukas vertina specialiai sudaryta komisija.
20. Pagrindinė nuotraukos tema ir vienas svarbiausių vertinimo kriterijų – kūrybiškas Druskininkų apylinkių gatvės gyvenimo pateikimas. Kaip panaudoti šį elementą, sprendžia pats nuotraukos autorius, tai gali būti tiek grafinis panaudojimas, tiek spalvinis nuotraukos sprendimas, ar bet kokia kitokia autoriaus interpretacija. Skatinami netikėti, kūrybiški sprendimai.

IV. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI

21. KONKURSO nugalėtojai 2017 m. gruodžio 15 d.bus skelbiami Druskininkų JUC tinklalapyje www.juc.lt, informuojami telefonu ir / arba elektroniniu paštu, ir apdovanojami 2017 m. gruodžio 15 d. parodos atidarymo metu Druskininkų JUC įsteigtais prizais.