Viešieji pirkimai

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

Viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro (toliau – Perkančioji organizacija) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką.
Taisyklės parengtos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi,  Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 ir 17  punktais ir kitais teisės aktais.

Druskininkų jaunimo užimtumo centro viešųjų pirkimų ataskaitos

CVP IS paskelbtos Druskininkų jaunimo užimtumo centro  viešųjų pirkimų sutartys

2017 07 03_JUC_Viešųjų Pirkimų Aprašas

Druskininkų jaunimo užimtumo centro viešųjų pirkimų planas