Viešieji pirkimai

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

Viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro (toliau – Perkančioji organizacija) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką.
Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitais teisės aktais.

Druskininku JUC_Viesuju pirkimu taisykles nuo 2015-01-02

Druskininkų jaunimo užimtumo centro viešųjų pirkimų ataskaitos

CVP IS paskelbtos Druskininkų jaunimo užimtumo centro  viešųjų pirkimų sutartys

Druskininkų jaunimo užimtumo centro viešųjų pirkimų planas