Nauja erdvė jaunimui Druskininkuose
2022 10 sausio
5 – asis projekto „Teachersway” susitikimas Vilniuje
2022 19 sausio
Rodyti viską

2022 m. projektai


Pavadinimas

Aprašymas

Finansuoja

Suma

 „JUC – namai jaunimo idėjoms“
2022 – 2023 m.
Projekto finansavimas užtikrins platų ir jaunimo poreikius atliepiančių veiklų spektrą. Bus organizuojami jau tradicija tapę sporto renginiai, stovyklos, žygiai, turnyrai, edukacijos bei kitos saviraišką skatinančios veiklos.


Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

40000,00 Eur
„Elektroninio sporto erdvė”
2022 m.
Druskininkų jaunimo užimtumo centre atnaujinta kompiuterinė bazė, suburta el. sporto bendruomenė bei rengiamos pirmosios el. sporto varžybos Druskininkų mieste.

Projekto tikslai:
1. Įsigyti 5 kompiuteriai nuolatiniams el. sporto užsiėmimams;
2. Suburta jaunų žmonių el. sporto bendruomenė;
3. Pagerinti jaunų žmonių, turinčių mažiau galimybių, įgūdžiai technologijoms;
4. Pirmųjų el. sporto varžybų surengimas Druskininkų mieste.

https://www.juc.lt/nauja-erdve-jaunimui-druskininkuose
6000,00 Eur
„We Are All Equal”
2021 – 2022 m.
Jaunimo mainai, kurių tema siekiama skatinti pagarbą, toleranciją ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Dalyviai iš Sakartvelo, Armėnijos ir Lietuvos diskutuos apie išankstinius nusistatymus kitataučiams, kai skiriasi pažiūros, kultūrinis paveldas, tikėjimas, pasaulėžiūra ir tradicijos.

https://www.juc.lt/weareallequal

Erasmus+ programa


31644,00 Eur
„Teachersway“

2020 – 2022 m.

Tai strateginės partnerystės projektas, kuriame JUC bendradarbiaus su partneriais iš Prancūzijos, Šiaurės Makedonijos, Italijos, Estijos ir Rumunijos. Projekto tikslas yra aktyviai įtraukti mokytojus į savo mokinių ugdymo procesą rengiant ir vykdant įvairias popamokines veiklas, pvz. namų mokymas / namų ugdymas, alternatyvios mokyklos, veikla po pamokų, individualus mokymasis, pan.
Projekte keliami uždaviniai:
1.  Išanalizuoti esamą situaciją ir galimybes popomokinėms veikloms 6 skirtingose šalyse.
2. Sukurti pagalbinį įrankį mokytojams, kuris padėtų organizuoti įvairias popomokines veiklas.
3. Sukurti mokymosi platformą mokytojams, tėvams, su vaikais ir jaunimu dirbantiems asmenims, kurioje būtų pateikti neformalaus ugdymo metodai.
4. Skatinti mokytojų, tėvų ir kitų su vaikais ir jaunimu dirbančių asmenų įsitraukimą į jų mokymosi procesą.

https://www.juc.lt/naujas-strategines-parnerystes-projektas-teachersway

https://www.juc.lt/5-asis-projekto-teachersway-susitikimas-vilniuje
Erasmus+ programa

Bendra projekto suma – 204087 Eur

Druskininkų jaunimo užimtumui skiriamas finansavimas – 23669 Eur
„Let’s Learn from Board Games”
2022 m.
Jaunimo mainai, kurių tema – ugdyti jaunų žmonių socialinius įgūdžius bei skatinti juos dalyvauti pilietiniame gyvenime. Mainų tikslas yra tiesiogiai susijęs su Erasmus+ tikslu – remti jaunimo mokymąsi visą gyvenimą.
Dalyviai: Lietuva ir Sakartvelas.
Erasmus+ programa
18662,00 Eur