2009 1 gruodžio

Kūrybinė stovykla ir muzikos festivalis

2009 m. Gegužės 28 – 30 dienomis Druskininkuose vyko projekto  “Jaunimo bendradarbiavimo skatinimas Druskininkų ir Suvalkų miestuose” kūrybinė stovykla ir muzikos grupių festivalis “Foozas’2009” BET APIE […]
2009 1 gruodžio

Vaikų vasaros poilsio socializacijos programos projektas „Vasara, limonadas, aš ir tu“

Vaikų vasaros socializacijos programos projektas „Vasara, limonadas, aš it tu“  Projekto tikslas – organizuoti turiningą poilsį jaunimui, kuris mokslo metų eigoje aktyviai dalyvavo JUC‘o veikloje. Programa […]
2008 1 gruodžio
DMMT

Druskininkų miesto mokinių tarybos veiklos stiprinimas

Druskininkų miesto mokinių tarybos (toliau – DMMT) nariai, jauni, naujai išrinkti ir į aktyvią veiklą įtraukti nauji žmonės. DMMT kol kas labai pasyviai organizuoja savo veiklą. […]
2008 1 gruodžio

Projektas „Jaunimas Druskininkų ateičiai“

Jaunimo užimtumo centro darbuotojai kartu su VšĮ Savivaldos plėtros institutu metu aptarę ir išanalizavę Druskininkų jaunimo padėtį, paruošė programą jaunimo aktyvumo skatinimui 2008 metams. Įgyvendinant programą […]