Teisinga data yra svarbi dėl FUTURE RIDER (iki 16 m.) apdovanojimų /

The correct date of birth is important, because there will be FUTURE RIDER (under 16 years) awards

kiekvienas varžybų dalyvis yra pats atsakingas už savo saugumą varžybų metu. Varžybų organizatoriai nėra atsakingi už bet kokią žalą, padarytą varžybų dalyviui ar jo turtui varžybų metu. /

every participant is responsible for his own safety during the contest. Event organizers are not responsible for any damage done to the participant or his belongins during the event.

Dalyvavimas varžybose nemokamas. Simbolinė dalyvavimo auka – 1 EUR eis į varžybų BEST TRICK nominacijų bendrą fondą! / Contest entrance is free. There is a donation fee of 1 EUR, which will go to the BEST TRICK fund.


HOLY PINE 2016