KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS VASAROS STOVYKLŲ FINANSAVIMUI GAUTI

Vasaros vaikų ir jaunimo stovyklos !!!
2021 9 liepos
Stovykla_anglų_kalba_juc
KALBA English Day Camp stovykla 1-5 klasių moksleiviams
2021 29 liepos
Rodyti viską

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS VASAROS STOVYKLŲ FINANSAVIMUI GAUTI

Druskininkų savivaldybės administracija ir Druskininkų jaunimo užimtumo centras pakartotinai kviečia visas neformalaus švietimo įstaigas, nevyriausybines organizacijas, pedagogus ir laisvuosius mokytojus užpildyti paraiškas vasaros stovykloms organizuoti.

Konkurse gali dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, kurie:

  1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
  2. yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt;
  3. turi Programoms įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
  4. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.


Dalyvaujantys konkurse pareiškėjai pateikia:
• Programos paraišką;
• Juridiniai asmenys – įstaigos nuostatus ar įstatus;
• Pedagogai ir laisvieji mokytojai – teisės aktų nustatyta tvarka įsigytą verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ir dokumentus, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kad gali dirbti mokytoju, įgaliojimą – jei dokumentus pateikia atstovas.


Paraiškos teikiamos iki liepos 23 d. elektroniniu būdu el. pašto adresu admin@juc.lt.

Elektroniniu paštu siunčiamos paraiškos turi būti patvirtintos el. parašu.
Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į stovyklų administratorių Joną Šimonį tel. nr. 8 610 31042 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val.)

Papildoma informaciją, vaikų vasaros stovyklų tvarkos aprašą bei neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu finansavimo rėmimo paraišką ir finansavimo išlaidų sąmata rasite čia