Naujas strateginės partnerystės projektas „Teachersway“

Projektas „Vienybė judant” įsibėgėja!
2020 18 vasario
2020 m. projektai
2020 24 vasario
Rodyti viską

Naujas strateginės partnerystės projektas „Teachersway“

2019 metų gruodžio mėnesį startavo Erasmus+ programos strateginės partnerystės projektas „Teachersway – teaching kids different non-formal activities“ (liet. „Mokytojo kelias – mokome vaikus pasitelkdami neformalius ugdymo metodus“), projekto numeris 2019-1-FR01-KA204-062845, kuriame Druskininkų jaunimo užimtumo centras 2020 – 2022 metų laikotarpyje bendradarbiaus su partneriais iš Prancūzijos, Makedonijos, Italijos, Estijos ir Rumunijos.

Pirmasis partnerių susitikimas

2020 m. vasario 12-15 dienomis Druskininkų jaunimo užimtumo centro direktorė Aušra Nedzinskienė ir projektų koordinatorė Gerda Zubavičienė dalyvavo pradiniame parnerių susitikime Prancūzijoje. Šio susitikimo metu buvo aptarti projekto tikslai ir uždaviniai, partneriams pristatytos jų pareigos ir užduotys.

Apie projektą:

Tradicinėje švietimo sistemoje mokiniai yra pasyvūs dalyviai. Šiose sistemoje nėra skatinamas jų kūrybinis ir  kritinis mąstymai ar unikalumas. Žinios, kurias mokiniai įgyja mokymosi proceso metu, dažnai pasirodo esą nelabai pritaikomos arba yra gana nepakankamos, kad atitiktų šiuolaikinės aplinkos reikalavimus ir vyksmus. Šiuolaikinėje greitai besikeičiančioje visuomenėje kylantys iššūkiai reikalauja keltis naujus prioritetus ir švietimo sistemoje. Tai reiškia interaktyvių metodų pasitelkimą ir švietimą, pagrįstą ir pritaikytą individualių poreikių ir sugebėjimų moksleiviams, kurie turėtų suteikti visiškai naują žinių įgijimo dimensiją ir padaryti mokymąsi patogesnį. Mokytojai užima labai svarbią vietą vaiko mokymosi ir individualaus augimo procese palydint juos ir nukreipiant teisinga linkme. Šiuo metu pastebimas vis didesnis mokytojų skaičius, kurie nuoširdžiai nori padėti savo mokiniams būti labiau išsilavinusiems ir sėkmingiems savo gyvenime. Dėl šių priežasčių, mokytojai tampa sąmoningesni ir jautriau reaguoja į psichologinius ir socialinius trukdžius, kurie demotyvuoja  moksleivius siekti savo tikslų. Mokytojai mokosi ugdyti savo mokinių savivertės jausmą.

Projektas „TeachersWay“ grindžiamas švietimo srityje dirbančių mokytojų, mokytojų asociacijų ir valstybinių bei privačių organizacijų poreikiais ir rekomendacijomis. Todėl mūsų projekto tikslas yra aktyviai įtraukti mokytojus į savo mokinių ugdymo procesą rengiant ir vykdant įvairias popamokines veiklas, pvz. namų mokymas / namų ugdymas, alternatyvios mokyklos, veikla po pamokų, individualus mokymasis, pan.

Projekte keliami uždaviniai:

1.  Išanalizuoti esamą situaciją ir galimybes popomokinėms veikloms 6 skirtingose šalyse.

2. Sukurti pagalbinį įrankį mokytojams, kuris padėtų organizuoti įvairias popomokines veiklas.

3. Sukurti mokymosi platformą mokytojams, tėvams, su vaikais ir jaunimu dirbantiems asmenims, kurioje būtų pateikti neformalaus ugdymo metodai.

4. Skatinti mokytojų, tėvų ir kitų su vaikais ir jaunimu dirbančių asmenų įsitraukimą į jų mokymosi procesą.