2015m. įgyvendinti projektai
2018 vasario 10
2017 m. įgyvendinti projektai
2018 vasario 12
Rodyti viską

2016m. įgyvendinti projektai

Pavadinimas Trumpas aprašymas Finansuoja Finansavimo suma
„Paslaugų plėtros ir gerovės jaunimui didinimas“. Baigtas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“, kuriuo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskirta2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programos finansuotas projektas „Paslaugų plėtros ir gerovės jaunimui didinimas“. Projekto metu, 2016 metais pristatyti projekto rezultatai, vykdytos savęs pažinimo ir komandos formavimo veiklos Druskininkų savivaldybės mokiniams.
1 publikacija

2 publikacija

3 publikacija

4 publikacija
Norvegijos fondas
222241,49EU
„Mes-bendruomenė“. Kartu su Asociacija Kloniškių-Ratnyčios bendruomene įgyvendinome projektą „Mes-bendruomenė“. Projekto tikslas – siekti didinti bendruomenės vaikų ir jaunimo užimtumą, saviugdą bei pagerinti jaunimo integraciją į darbo rinką. Projektas įgyvendintas organizuojant vaikų vasaros stovyklą jaunimui, kurios metu vyko kūrybinės dirbtuvės, profesionalaus muziko paskaitos bei kita neformali ugdymo veikla. Projekte dalyvavo 15 bendruomenės gyventojų bei 2 projekto vykdytojai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1537EU
„Atrask save“ Įgyvendinamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Atrask save“. Projekto metu Druskininkų jaunimo užimtumo centras turi papildomą JGI koordinatoriaus etatą, kuris  atlieka pirminės intervencijos paslaugas, skirtas niekur nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių motyvavimui. Per 2016 metus į projekto veiklas įtraukti 32 dalyviai, iš jų 26 dalyviams sudaryti individualūs veiklos planai, iš jų 7 įsidarbinimo, 1 nusiųstas kokybiškai praktikai stažuotei, 5 (re)integruoti į švietimo sistemą, 3 savanoriavo, 8 dalyviai nusiųsti į Darbo biržos projektą „Naujas startas, 3 įgyvendino IVP, tačiau kokybiško pasiūlymo negavo.

1 publikacija


2 publikacija

3 publikacija

4 publikacija
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
7531,17EU
„Mes JUC’e“, Įgyvendintas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas, o Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruotas projektas „Mes JUC’e“, kurio metu pristatytos atviras jaunimo centras, vykdytos stovyklos, žygiai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės, klasių valandėlės, maisto gaminimo užsiėmimai, stalo žaidimų vakarai, pažintinė išvyka, nupirkti žaidimai, žurnalai. Iš viso projekte dalyvavo 9377 dalyviai, iš jų 416 individualių lankytojų. Projekto metu įvykdytos 139 skirtingos veiklos. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2750EU
„Vasara JUC-e“ Įgyvendinta neformaliojo švietimo  programa mokinių atostogų metu „Vasara JUC-e“ kuriam finansavimas skirtas iš Druskininkų savivaldybės tarybos. Stovyklos metu vaikai ir jaunimas (10-19 metų) išbandė sporto, meno, kūrybos, kvapų terapijos, mokėsi teisingai naudotis esančius ekstremalaus sporto (skate) parku, bendravo su skirtingais jaunimo darbuotojais, savanoriais.  Stovykloje dalyvavo 50 vaikų ir jaunimo, 8 vadovai ir 4 jaunuoliai savanoriai. Druskininkų savivaldybė
3000EU
„Pažadink savyje miegantį talentą“ Įgyvendintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo iniciatyvų projektas „Pažadink savyje miegantį talentą“, kurio metu  buvo organizuojami mokymai jaunimui su profesionaliais lektoriais. Į projekto veiklas įsitraukė 76 Druskininkų savivaldybės jaunuoliai, 3 lektoriai, 3 projekto vykdytojai. Projektui skirtas 1134 eurų finansavimas.

1 publikacija

2 publikacija

3 publikacija
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
1134EU
„Jaunimo ambicijos blaivesnio gyvenimo link“ Gerų darbų finansuotas projektas „Jaunimo ambicijos blaivesnio gyvenimo link“, kurio tikslas sudaryti saugias sąlygas jaunimui treniruotis.
1 publikacija
Geri darbai
1500EU
„Ekstremalaus sporto festivalis“ Įgyvendintas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto finansuotas projektas „Ekstremalaus sporto festivalis“. Projekto pagrindinis tikslas buvo – įtraukti į sporto šventę visą miesto bendruomenę – nuo mažiausių iki vyresnių. Į projektą įsitraukė 230 žmonių. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

150EU
„Sporffiti“ Kartu su Latvijos partneriu – asociacija „Daugpilio jaunimo sąjunga įgyvendintas projektas „Sporffiti“ – mokymai jaunimo darbuotojams.  Projekto metu 5 skirtingų šalių dalyviai gilinosi į gatvės meną. 10 dienų 30 dalyvių iš skirtingų ES šalių diskutavo apie skirtingas  kultūras, gilinosi į socialinės įtraukties svarbą bendruomenėje  ir solidarumą per sportą ir grafiti gatvės meną. Mainuose dalyvavo 6 Druskininkų savivaldybės jaunuoliai bei vadovas – Druskininkų JUC darbuotojas.

1 publikacija
Erasmus+ programa
JUC dalyvavo kaip partneris
„Listening, Sharing, Broaden your Horizons“ Kartu su Kipro, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Lenkijos, Lietuvos ir Maltos Neci tarptautinio tinklo organizacijomis vykdytas projektas „Listening, Sharing, Broaden your Horizons“. 2016 metais Rumunijoje organizuoti mokymai jaunimo darbuotojams, 2017 metai vyks  mokymo kursai Kipre. Šiame projekte dalyvavo 1 Druskininkų JUC darbuotojas. Erasmus+ programa
JUC dalyvavo kaip partneris