Pareigybių pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatas) 2021 m. IV ketv.(Eur)
Direktorius 1 (1 etatas) 1812
Direktoriaus pavaduotoja 1 (1 etatas) 1276
Finansininkas 1 (1 etatas) 1066
Jaunimo darbuotojas 1 (1 etatas) 973
Projektų koordinatorė 1 (1 etatas) 973
Renginių organizatorius 1 (1 etatas) 973
Šviesos ir vaizdo operatorius 1 (1 etatas) 973
Administratorius 1 (0,5 etatas) 446
Valytojas 1 (1 etatas) 607