Pareigybių pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatas) 2022 m. II ketv.(Eur)
Direktorius 1 (1 etatas) 2027
Direktoriaus pavaduotoja 1 (1 etatas) 1532
Finansininkas 1 (1 etatas) 1350
Jaunimo darbuotojas 1 (1 etatas) 1213
Projektų koordinatorė 1 (1 etatas) 1213
Renginių organizatorius 1 (1 etatas) 1213
Šviesos ir vaizdo operatorius 1 (1 etatas) 1213
Administratorius 1 (0,5 etatas) 510
Valytojas 1 (1 etatas) 730