Pareigybių pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatas) 2023 m. I ketv.(Eur)
Direktorius 1 (1 etatas) 2979
Direktoriaus pavaduotoja 1 (1 etatas) 1685
Finansininkas 1 (1 etatas) 1685
Jaunimo darbuotojas 2 (2 etatai) 1334
Projektų koordinatorė 1 (1 etatas) 1334
Renginių organizatorius 1 (1 etatas) 1334
Šviesos ir vaizdo operatorius 1 (1 etatas) 1334
Administratorius 1 (0,5 etatas) 561
Valytojas 1 (1 etatas) 840