DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO DALYVIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Dalyvaudamas atviro Druskininkų jaunimo užimtumo centro, toliau – JUC, veiklose,

 lankytojas turi laikytis LR įstatymų, žmonių tarpusavio bendravimo normų, ir šių  taisyklių:

 1. JUC lankytojai yra nuo 14 iki 29 metų.  (13 m. jaunimas gali pradėti lankyti JUC likus 2 mėn. iki 14-ojo gimtadienio).
 2. Draudžiama  elgtis agresyviai, kelti pavojų sau ir aplinkiniams, tyčiotis, žeminti, skriausti kitus, reketuoti, šantažuoti, vykdyti ar organizuoti nelegalius mainus, prekybą ar kitą nusikalstamą veiklą.
 3. Tausoti JUC patalpas, už sugadintą inventorių bei padarytą žalą atlyginama, įvertinus padarytus nuostolius.
 4. Palikti JUC patalpas tvarkingas (surinkti šiukšles, sudėti naudotus daiktus į vietas, išsiplauti puodelius, išjungti elektros priemones, uždaryti langus).
 5. Saugoti savo asmeninius daiktus ir neimti kitų, jų neatsiklausus.
 6. JUC griežtai draudžiama vartoti ar būti apsvaigus nuo  alkoholio ir narkotikų, psichotropinių  medžiagų.  JUC darbuotojai pasilieka teisę išprašyti įtartinus asmenis bei informuoti atsakingas institucijas.
 7. JUC teritorijoje nepilnamečiams asmenims rūkyti draudžiama (įskaitant el. cigaretes).
 8. Draudžiama įsinešti šaunamųjų ir šaltųjų ginklų, dujų balionėlių, chemikalų, įskaitant el.cigaretes bei kitus žmogaus sveikatai, gyvybei ar saugumui grėsmę keliančius daiktus.
 9. Draudžiama į JUC ateiti sergant užkrečiamomis ligomis.
 10. Informuoti JUC darbuotojus įvykus nelaimingam atsitikimui, kilus gaisrui, muštynėms, ginčui, pastebėjus vagystę, viešosios tvarkos pažeidimą, agresyvų elgesį ar kitas pavojingas veiklas.
 11. Už elgesio taisyklių nesilaikymą, lankytojas gali būti įspėtas draugišku pokalbiu, griežtu įspėjimu ar net pašalinimu iš JUC veiklų 1 mėnesio laikotarpiui.
 12. Dalyvavimas JUC veikloje reiškia šių taisyklių supratimą ir įsipareigojimą jų laikytis.jkj