JUC veiklos programos ataskaitos

Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos ataskaita už 2017 metus

Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos ataskaita už 2016 metus

Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos ataskaita už 2015 metus

Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos ataskaita už 2014 metus

Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos ataskaita už 2013 metus

Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos ataskaita už 2012 metus

Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos ataskaita už 2011 metus

Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos ataskaita už 2010 metus.

 

Viešieji pirkimai

Informacija apie Druskininkų JUC 2015 m. Mažos vertės viešuosiuis pirkimus.

Druskininkų JUC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (2015-01-02).

 

Darbo užmokestis

Darbuotojų  mėnesio darbo užmokestis litais, neatskaičius mokesčių 

Pareigybių pavadinimas

2014 m. vidurkis Lt

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatas)

2014 m. IV ketv.

Lt

Direktorius  3383,19 1 (1 etatas) 3400,00
Pavaduotojas 2858,21 1 (1 etatas) 3100,00
Finansininkas 2038,96 1 (1 etatas) 1900,00
Jaunimo darbuotojas 1717,67  1 (1 etatas) 1800,00
Projektų koordinatorė 1261,33 1 (0,75 etato)  1100,00
Renginių organizatorė 1685,14 1 (1 etatas) 1850,00
Šviesos ir vaizdo operatorius 1687,56 1 (1 etatas) 1700,00
Garso operatorius 1676,11 1 (1 etatas) 1700,00

Įstatai

Druskininkų jaunimo užimtumo centro (toliau JUC) įstatai patvirtinti 2013-04-26 Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T1-97

 (įstatai). Nauji įstatai Registrų centre įregistruoti 2013-05-06.