Veiklos sritys, vykdant darbo su jaunimu formas:
-padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir šalies gyvenimą;
-skatinti jaunimo saviraišką ir iniciatyvą, suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas;
-organizuoti jaunimo užimtumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoti pramogų kultūrą;
-rinkti, kaupti ir nemokamai teikti jaunimui, jaunimo organizacijoms informaciją, susijusią su galimybėmis dalyvauti įvairių fondų skelbiamuose konkursuose, programose, konsultuoti jaunimą jam rūpimais laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių klausimais;
-skatinti jaunimo savanorystę, sudaryti sąlygas įgyti reikalingų žinių atitinkamose srityse ir įgauti praktinių įgūdžių;
-ugdyti jaunimo verslumą;
-telkti savivaldybės jaunimą bendroms aktualioms problemoms spręsti, skatinti tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą.