VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) organizavimo ir vykdymo tvarką, apimančią Perkančiosios organizacijos poreikių nustatymą, pirkimų planavimą, pasirengimą pirkimams, jų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą ir įgyvendinimą.

VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Druskininkų jaunimo užimtumo centro viešųjų pirkimų ataskaitos

CVP IS paskelbtos Druskininkų jaunimo užimtumo centro  viešųjų pirkimų sutartys

Druskininkų jaunimo užimtumo centro viešųjų pirkimų planas

Druskininkų jaunimo užimtumo centro viešųjų pirkimų plano papildymas