Infraratuoti“2008
2008 gruodžio 1
Projektas „Jaunimas Druskininkų ateičiai“
2008 gruodžio 1
Rodyti viską

Gatvė Jaunimo 7

Projekto paskirtis:

Jaunimo pilietiškumo, socialinės atsakomybės  skatinimas. Kadangi šiuolaikinis jaunimas yra uždaro būdo, kompleksuojantis, nuvertinantis savo sugebėjimų, todėl mes siekiame įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių, kad jie galėtų save realizuoti ne tik per meną, bet ir įgytų efetyvios veiklos įgūdžių, išmoktų inicijuoti, planuoti ir įgyvendinti savo idėjas realiai.

 Tikslai:

 • Padėti jaunimui susikurti gražesnę aplinką;
 • Jaunimo saviraiška. Meninė – parodos, plenerai, dailės, muzikos mokyklų mokinių pasirodymai   bei pamokos, kiti kūrybiniai procesai.
 • Tęstinė veikla orientuota į miesto kultūrinį gyvenimą;
 • Asmeninis jaunų žmonių tobulėjimas;
 • Kitų jaunų žmonių arba vietos bendruomenės įtraukimas;
 • Išmokti organizavimo, komandinio darbo, vadovavimo, planavimo;
 • Išmokti išspręsti įvairias problemas, rasti išeitį iš netikėtų padėčių, išmokti būti savarankiškais, atsakingais;
 • Patikėti savimi ir savo gebėjimais;
 • Griauti nusistovėjusius stereotipus, kad mūsų miesto jaunimas neįdomus, nieko nesugeba, neturi įdomių idėjų, nekūrybiškas;
 • Druskininkų jaunimui bus pristatyta  ES programa „Veiklus jaunimas“;

Įgyvendinimas:

Balandžio mėnesį paskelbsime konkursą dėl suoliukų ir skulptūrų, parko projektavimo. Taip pat vyks grupės vykdytojų formavimo mokymai.

Birželio – liepos mėnesiais tęsime Ratnyčėlės upelio pakrantės tvarkymą. Pradėsime suoliukų, skulptūrų, sūpuoklių, šviestuvų, informacijos lentos montavimą.

Rugpjūčio mėnesio pradžioje atidarysime jaunimo parką „Gatvė Jaunimo 7“.

Rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais vykdysime tęstinę projekto veiklą (OKT pasirodymai, bardų koncertai, poezijos vakarai, nekomercinio kino seansai, parodos, dailės, muzikos mokyklų mokinių pasirodymai).

Spalio mėnesį vyks įvertinimo seminaras ir ataskaitos ruošimas.

 Metodai:

 • Diskusijos
 • Darbas grupėse
 • Jaunimas siūlys idėjas dėl parkelio, kurias svarstysime ir atrinksime.
 • Vykdysime apklausą, nes mums svarbi visų druskininkiečių nuomonė.

Jaunų žmonių įtraukimas:

Pirmas etapas. Pakrantės tvarkymas.

Antras etapas. „Gatvės Jaunimo 7“ vizijos kūrimas. Paskelbtas  suoliukų, aplinkos dizaino, skulptūrų kūrimo konkursas.

Trečias etapas. Kūrybinė jaunimo veikla.

 Rezultatai:

 Šis parkas reikalingas ne tik jaunimui, bet ir suaugusiems, nes mieste nėra daug parkų.

Didelė parko nauda bus jaunimui, kuris galės parke leisti laisvalaikį, dalyvauti įvairiuose renginiuose, stebėti menininkų, muzikantų pasirodymus, dalyvauti kūrybinėse akcijose. Tai padės ugdyti jaunimo kultūrą, saviraišką, tarpusavio bendradarbiavimą.