2009 gruodžio 1

Vaikų vasaros poilsio socializacijos programos projektas „Vasara, limonadas, aš ir tu“

Vaikų vasaros socializacijos programos projektas „Vasara, limonadas, aš it tu“  Projekto tikslas – organizuoti turiningą poilsį jaunimui, kuris mokslo metų eigoje aktyviai dalyvavo JUC‘o veikloje. Programa […]
2008 gruodžio 1
DMMT

Druskininkų miesto mokinių tarybos veiklos stiprinimas

Druskininkų miesto mokinių tarybos (toliau – DMMT) nariai, jauni, naujai išrinkti ir į aktyvią veiklą įtraukti nauji žmonės. DMMT kol kas labai pasyviai organizuoja savo veiklą. […]
2008 gruodžio 1

Projektas „Jaunimas Druskininkų ateičiai“

Jaunimo užimtumo centro darbuotojai kartu su VšĮ Savivaldos plėtros institutu metu aptarę ir išanalizavę Druskininkų jaunimo padėtį, paruošė programą jaunimo aktyvumo skatinimui 2008 metams. Įgyvendinant programą […]
2008 gruodžio 1

Gatvė Jaunimo 7

Projekto paskirtis: Jaunimo pilietiškumo, socialinės atsakomybės  skatinimas. Kadangi šiuolaikinis jaunimas yra uždaro būdo, kompleksuojantis, nuvertinantis savo sugebėjimų, todėl mes siekiame įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių, kad […]