Projektas „Jaunimas Druskininkų ateičiai“

Gatvė Jaunimo 7
2008 gruodžio 1
DMMT
Druskininkų miesto mokinių tarybos veiklos stiprinimas
2008 gruodžio 1
Rodyti viską

Projektas „Jaunimas Druskininkų ateičiai“

Jaunimo užimtumo centro darbuotojai kartu su VšĮ Savivaldos plėtros institutu metu aptarę ir išanalizavę Druskininkų jaunimo padėtį, paruošė programą jaunimo aktyvumo skatinimui 2008 metams.

Įgyvendinant programą jaunimui bus suteiktas teorinis ir praktinis pagrindas iniciatyvoms formuotis ir vystytis. Teoriniai, mokymai su realiomis praktinėmis užduotimis, VšĮ Jaunimo užimtumo centro darbuotojų ir ekspertų priežiūra ir pagalba vystant idėjas leis įgyvendinti užsibrėžtus tikslus – DRUSKININKUOSE aktyviai ir kryptingai vystytis jaunimo veiklai.

Projekto metu tikimąsi įsteigti dvi nevyriausybines organizacijos, įsikurs ir veiks didžiųjų organizacijų skyriai, bus pritraukti lėšos  į jaunimo sektorių.

Nuosekliai vykdomas projektas apima pagrindines organizacijos vystymo sritis: VEIKLOS PLANAVIMĄ, PROJEKTŲ RAŠYMĄ, KOMANDINĮ DARBĄ, VEIKLOS VIEŠINIMĄ ir kitas iniciatyvas.

Į projektą nėra įtraukti finansų mokymai ir lyderystės ugdymo programos.

 Šiuos mokymus pagal galimybes pasiūlysime įsikūrusioms organizacijoms ir jų lyderiams.

Projekto turinys

VEIKLOS PLANAVIMAS Tikslas: Mokėti kryptinai planuoti veiklą.

Priemonės: Mokymuose paraleliai dėstoma teorija ir atliekamos praktinės užduotys leis sukurti realias organizacijų, neformalių grupių misijas ir vizijas, strategines kryptis ir taktinius planus. Po pirmųjų mokymų organizacijos, neformalios grupės savarankiškai kas savaitę po 3-4 valandas turės susitikti strategijos ir veiklos planų peržiūrėjimui ir tobulinimui. Pagal poreikį jiems padės ekspertai, Jaunimo užimtumo centro darbuotojai.

Rezultatas: organizacijos, neformalios grupės turi sukurtą strategiją ir realius veiklos planus.

Laikas: balandžio mėn.

PROJEKTŲ RAŠYMAS IR VADYBA Tikslas: išmokti rašyti projektus ir juos valdyti.

Priemonės: Viena pagrindinių jaunimo veiklos finansavimo formų – projektai, todėl šie mokymai bus skirti galimų finansavimo šaltinių – fondų nagrinėjimas (JTBA, JRD, ambasados, kiti instrumentai), realių paraiškų pildymui, ataskaitų už projektų įgyvendinimą pildymui. Teoriniai mokymai skirti projektų vadybai.

Rezultatas: užpildytos ir pateiktos realios paraiškos fondams, teorinis supratimas apie projektų valdymą.

Laikas: gegužės mėn.

KOMANDINIS DARBAS Tikslas: sugebėti efektyviai formuoti, dirbti komandoje.

Priemonės: Parinksime labiausiai tinkamą komandos formavimo metodiką leisiančią jau dirbančioms grupėms suteiksime galimybę “nuleisti garą”, naujai formuojamoms grupėms sutrumpinsime laikotarpį reikalingą „susižaidimui“, organizacijų lyderiams padėsime nustatyti užslėptus darbuotojų sugebėjimus, atrasti naujus talentus. Iššūkių žygis, kuriame dalyvauja profesionalus komandos vedlys, psichologas leistų praktiškai ir ekstremaliomis sąlygomis išbandyti ir sustiprinti komandas, išmokti komandinio darbo metodų.

Rezultatas: dalyviai įgis teorinių žinių ir praktinių gebėjimų padėsiančių dirbti komandoje.

Laikas: birželio – rugpjūčio mėn.

VEIKLOS PRISTATYMAS Tikslas: Išmokti efektyviai bendrauti su auditorija.

Priemonės: Mokymai skirti veiklos pristatymui didelėms ir probleminėms auditorijoms, susirinkimų vedimui, prezentacijų ruošimui. Šiuose mokymuose daug dėmesio skiriama praktikai, filmuojami ir analizuojami dalyvių pasisakymai, kuriamos stresinės situacijos susirinkimuose, dalyviai turės pristatinėti savo veiklą mokyklose, kolegijoje ir t.t.

Rezultatas: įgyti praktiniai gebėjimai padėsiantys efektyviai bendrauti su auditorija.

Laikas: rugsėjo mėn.

JAUNIMO AKTYVUMO SKATINIMAS Tikslas: Išmokti naudotis ryšius su visuomene;

Priemonės: Teorinių ir praktinių mokymų metu dalyviai supras kas yra viešieji ryšiai ir kokia jų svarba organizacijai, išmoks viešos komunikacijos metodus, kaip viešinti renginius ir apie organizuojamą iniciatyvą pranešti Lietuvos žmonėms ar net pasauliui. Praktiškai bus paruošti viešinimo projektai.

Rezultatas: praktiniai ir teoriniai įgūdžiai leisiantys efektyviau komunikuoti su išorinėmis auditorijomis.

Laikas: spalio mėn.