„SAVĘS PAŽINIMO IR IŠŠŪKIO PROGRAMA”

Didėjantis  gyvenimo tempas kaskart verčia jauną žmogų  iš naujo suvokti save, sugyventi artimoje aplinkoje ir bendruomenėje, iš naujo mokytis buvimo grupėje, matyti ne tik savo asmeninius interesus, bet ir bendrus,  kas šiais laikais nėra savaime suprantama ir lengvai įveikiama. Jaunas žmogus pasižymi tuo, kad turi unikalią galimybę savo laiku nubrėžti gaires sau ir savo tolimesniam gyvenimui. Iššūkiai yra neišvengiama kiekvieno mūsų gyvenimo dalis. Ir nėra didelio skirtumo, ar juos iškėlei tu, ar tai nenoromis padarė gyvenimas. Žinoti, kaip juos įveikti yra labai svarbu. Ugdomajame darbe su jaunimu tai reikštų, kad, norint jog jaunas žmogus gebėtų kurti sau palankią biografiją, visų pirma jam reikia padėti susivokti savyje, ir ugdyti kaip mokytis būti grupėje, komandoje. Kad jaunuolis taptų sąmoningesnis apie save, per save ir per kitus, kad išmoktų reflektuoti savo kasdienybę.

Savęs pažinimo ir iššūkio programa leis pačiam jaunam žmogui pažinti bei išbandyti save, išsikelti tikslus, priimti iššūkius ir išmokti ką nors naujo. Ji remiasi patirtinio ugdymo metodologija ir jos sudėtine dalimi – nuotykių pedagogikos principu. Iššūkį galima apibrėžti kaip nelauktą, netikėtą, kasdienybę „pramušantį“ įvykį, kuris veda į asmeninę sąveiką su aplinka. Ši sąveika vienu metu priimama ir suvokiama įvairiais pojūčiais. Sąmoningai „įdarbintas“ ir reflektuojamas iššūkis tampa pagrindine savęs pažinimo ir ugdymosi forma.