Projekto „Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė„ išvyka į Ilgių bendruomenę

GAUDYNĖS/ TAG 2019
2019 11 gruodžio
DISKUSIJA „KORUPCIJA – KAS TAI?”
2019 17 gruodžio
Rodyti viską

Projekto „Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė„ išvyka į Ilgių bendruomenę

Druskininkų jaunimo užimtumo centras teikė paraišką pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ (toliau – VPS) priemonę: „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ . Paraiška teikta kartu su partneriais – Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“, Neravų kaimo bendruomenė, Jaskonių ir Naujasodės kaimo bendruomenė, Ricielių kaimo bendruomenė, Leipalingio miestelio bendruomenė, Stračiūnų bendruomenė, kuri prie projekto prisideda veiklų koordinavimu bei įgyvendinimu.

Projekto „Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė “ tikslas – siekti sumažinti socialinę atskirtį vietos bendruomenėse atrandant naujas jaunimo savirealizacijos formas. Projekto trukmė – 12 mėn.

Druskininkų JUC įgyvendindamas projektą “Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė” lankėsi Visagine, Ignalinos atominės elektrinės informacijos centre bei Rimšės miestelio Ilgių kaimo bendruomenėje. Geriausi įspūdžiai – taip trumpai galima pasakyti apie šią energingą bendruomenę. Jie ne tik svajoja, jie svajones įgyvendina. Dar kartą Ačiū tariam Viktorijai ir Jūratei bei visai Jūsų energijos nestokojančiai bendruomenei.
Apie mūsų vizitą rašė ir Ilgių bendruomenė čia